Integritetspolicy

Hos BECCASIN värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar att hålla en hög nivå av dataskydd. Det är en viktig utgångspunkt för oss i vår behandling av personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, samt på vilket sätt du har kontroll över dina egna uppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

All behandling av personuppgifter inom BECCASIN sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Genom att acceptera denna integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda och spara dina personuppgifter på de sätt som är beskrivna här.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

BECCASIN (Wendel & Friends AB) org.nr. 556830-6038, Box 12, 456 21 Kungshamn (i detta dokument benämnt vi/BECCASIN) är personuppgiftsansvarig.

 

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du handlar i vår fysiska butik, ansluter dig till BECCASIN Club och/eller deltar i event och eventuella tävlingar. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig en bra service exempelvis vad gäller hantering av garantiärenden, reklamationer, marknadsföring, uppföljning och information. Laglig grund för insamling av personuppgifter baseras på fullgörande av köpeavtal, fullgörande av medlems avtal till BECCASIN Club , tillgodoseende av vårt och ditt berättigande intresse för  beskrivna användningsområden. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Vi samlar in och sparar sådan information som du uppger via BECCASINs hemsida, sociala medier eller som du lämnar till oss i vår fysiska butik. Detta omfattar:

- Information som du lämnar till oss vid registrering i BECCASIN CLUB eller som kund i fysisk butik alternativt e-handelskanal. Informationen inkluderar e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer och kontaktinformation, leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt.

- Information som du lämnar till oss via sociala medier samt information som lämnas i samband med korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss. Uppgifter som vi får i de fall du svarar på̊ enkäter och undersökningar.

- Information som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

 

INFORMATION FRÅN ANDRA KÄLLOR

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje part, såsom säljföretag och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta demografisk information, kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

 

DELNING AV PERSONUPPGIFTER

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

-        Marknadsföring (nyhetsbrev och sociala medier)

-        IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och IT-lösningar)

-        Betalningslösningar (betaltjänstleverantörer)

-        Transporter (logiskföretag och speditörer)

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

 

SKYDD OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER KRING PERSONUPPGIFTER

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, spridning samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra eller våra IT-leverantörers servrar och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter.

 

LAGRINGSTID

Uppgifter sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. Detta kan ske manuellt eller automatiskt efter en viss tids inaktivitet.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt till rättelse, begräsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, kommer vi kräva fotolegitimation för att bevisa din identitet.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från utskick från BECCASIN Club. Du kan också̊ kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa.

 

ANVÄNDNING AV COOKIES

Cookies är en textfil som sparas i din webbläsare eller enhet. Cookies används för att möjliggöra vissa funktioner samt ge statistik om ditt besök. De cookies som vi använder behövs i vissa fall för att möjliggöra vissa tjänster och i vissa fall förbättrar de tjänster som vi erbjuder. Vi använder också cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies.

Vi använder Google Analytics och Ad Words som också̊ sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Dessa cookies innehåller inte identifierande information om vem du som besökaren är.

 

KONTAKTUPPGIFTER

BECCASIN kundtjänst når ni på hello@beccasinstore.se.

BECCASIN STORE
Wendel & Friends AB
Postadress: Box 12, 456 21 Kungshamn
Butiksadress: Kungstorget 5, 411 17 Göteborg
Butiksadress: Sillgatan 3, 456 51 Smögen
Lageradress: Hogenäs Industriområde 16J, 456 91 Kungshamn